Üür ja laen elatise osana

Elatisevaidlustes on tihti probleemiks see, et elatist maksma kohustatud vanem kahtlustab, et teine vanem ei kasuta elatist sihipäraselt ainult lapse huvides vaid kasutab seda ka isiklike kulude katteks. Enamlevinud näiteks on seejuures olukord kus lapsega koos elav vanem kasutab saadud elatist (vähemalt osaliselt) oma isikliku eluasemelaenu tagasimaksmiseks. Elatist maksma kohustatud vanem väidab seejuures, et lapse […]

Kas korteriomanik peab tasuma elektrisüsteemi väljavahetamise eest?

Tänases Eesti Päevalehes avaldati artikkel aegunud elektrisüsteemiga majadest, mille elektrisüsteemi peab lähima 2 aasta jooksul välja vahetama juhul kui Elektrilevi muudab võrgueeskirja. Enamus nimetatud majadest asuvad artikli kohaselt Tallinnas Kalamajas ning Pelgulinnas kuid selliseid elamuid pidi leiduma ka mujal Eestis. Artiklist jäi kõlama ka ühe korteriühistu mure selle kohta, et osade majaelanike majanduslikud võimalused on […]

Parkimistrahvi tasumisest eraparklas

Eelmisel nädalal analüüsisin, kas munitsipaalpolitseil on õigus trahvida eraparklas liikluskorraldusvahendi nõudeid rikkuvaid sõidukiomanikke, siis tänases postituses käsitlen ma teemat, kas eraparkla omanik võib parkimistrahvi määrata. Kehtiv liiklusseadus reguleerib parkimise eest tasu võtmist üksnes kohaliku omavalitsusüksuse avalikul parkimisalal. Teistele omanikele kuuluvatel parkimiskohtadel ehk nn. eraparklates reguleeritakse parkimist tsiviilõiguslike tehingutega. Parkla omanik, paigaldades parkla sissesõiduteele parkimistingimusi sisaldava […]

Mida kujutab endast e-residentsus?

Riigikogu võttis 21.10.2014 vastu isikut tõendavate dokumentide seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (699 SE), millega loodi maailmas unikaalne e-residendi institutsioon. Arvestades, et paljudele on nimetatud institutsioon võõras, pean vajalikuks veidi selgitada selle süsteemi tagamaid. Isikut tõendavate dokumentide seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse seletuskirja kohaselt on e-resident välismaalane, kellele Eesti on hüvena loonud isiku kodakondsusjärgse riigi […]

Miks trahvib MUPO öösel kaubanduskeskuse parklas seisvaid autosid?

Eelmise nädala esmaspäeval 27.10.2014 avaldas Postimehe Tallinncity veebileht artikli, mille kohaselt trahvis munitsipaalpolitsei ööseks Tallinnas Sikupilli ostukeskuse parklasse jäetud autoomanikke liiklusregulatsioonide mittejärgimise eest. Sellega seoses tõstatus mitmeid küsimusi – Miks kimbutab munitsipaalpolitsei eramaal parkivaid autoomanikke? Kas munitsipaalpolitseil on õigus trahvida eramaal valesti parkinud sõidukite omanikke? Peamiseks probleemiks antud küsimuse lahendamisel on eelkõige see, kas eramaal […]

Kuidas vältida pahatahtliku üürniku ohvriks sattumist?

Eile käis meediast läbi lugu sellest kuidas Põlvamaal sattus majaomanik pahatahtlike üürnike ohvriks kes jätsid tasumata kokku lepitud üüri ning lahkusid ootamatult üüritud majast võttes kaasa selle sisustuse, mis kuulus majaomanikule. Lisaks üüritud maja sisustuse vargusele langetasid üürnikud krundil ilma majaomaniku ja kohaliku omavalitsuse loata puid mis tõi majaomanikule kaasa trahvi loata raide eest. Kuidas […]

Mis maksab juurdepääs üle võõra maa?

Üheks enamvaieldavaks teemaks juurdepääsuvaidlustes  üle võõra maa on juurdepääsu eest makstava tasu suurus. Tasu suuruse osas on seadus napisõnaline. Asjaõigusseaduse § 156 kohaselt on võõra kinnisasja kasutamine juurdepääsuks enda kinnisasjale tasuline. Tasu määratakse  kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, määrab juurdepääsu ja selle kasutamise tasu asjaõigusseaduse §  156 lg 1 kolmanda lause kohaselt kohus. Tasu suurus on jäetud […]

Kas vanema õigustest saab loobuda?

Olen mitmel korral kuulnud küsimust: „Soovin oma vanema õigustest loobuda, sest ma ei ela lapsega koos ja ei taha temast midagi teada.“ Tavaliselt peitub selle küsimuse taga soov vabaneda kohustusest maksta elatist.   Kehtiv seadus ei näe ette võimalust loobuda vanema õigustest. Kui laps on sündinud, siis kaasnevad sellega vanemale kohustused, millega vanem on seotud […]

Kinnisvara müügilepingu olulised tingimused

Iga inimene ostab või müüb oma elu jooksul tõenäoliselt vähemalt ühe kinnisasja, olgu selleks siis korter või maja. Sellest lähtuvalt käsitletaksegi tänases artiklis just paari olulisemat müügilepingu sõlmimise nüanssi. Tulenevalt võlaõigusseaduse § 217 lg-st 1 peab ostjale üleantav asi vastama lepingutingimustele, eelkõige koguse, kvaliteedi, liigi, kirjelduse ja pakendi osas. Lepingutingimustele peavad vastama ka asja juurde […]

Juurdepääs oma maale üle võõra maa, võimalused ja välistused.

Ikka ja jälle tekivad probleemid juurdepääsuga kodule üle võõra maa. Aitamaks probleemipuntras orienteeruda selgitame alljärgnevalt kes on õigustatud ja kellelt nõudma juurdepääsu kinnisasjale üle võõra maa. Asjaõigusseaduse § 156 lõige 1 on sõnastatud järgmiselt: „Omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt või kinnisasja eraldiseisvalt osalt, on õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja. Juurdepääsu […]