Kas korteriomanik peab tasuma elektrisüsteemi väljavahetamise eest?

Tänases Eesti Päevalehes avaldati artikkel aegunud elektrisüsteemiga majadest, mille elektrisüsteemi peab lähima 2 aasta jooksul välja vahetama juhul kui Elektrilevi muudab võrgueeskirja.

Enamus nimetatud majadest asuvad artikli kohaselt Tallinnas Kalamajas ning Pelgulinnas kuid selliseid elamuid pidi leiduma ka mujal Eestis. Artiklist jäi kõlama ka ühe korteriühistu mure selle kohta, et osade majaelanike majanduslikud võimalused on väikesed ja nad võivad avaldada elektrisüsteemi renoveerimisele vastuseisu.

Kortermajades asuv elektrisüsteem on kõikide korteriomanike kaasomandis. Kaasomand tähendab seda, et kõik korteriomanikud on selle süsteemi mõtteliste osade omanikud ning peavad kandma süsteemi korrashoiu ja parendamisega seotud kulusid vastavalt nende mõttelise osa suurusele.

Korteriühistuseaduse § 15 lg 1 sätestab, et korteriühistu juhatus koostab ja esitab igal aastal korteriühistu liikmete üldkoosolekule kinnitamiseks korteriühistu majandustegevuse aastakava, mis sisaldab korteriomandite eseme mõtteliste osade majandamise eeldatavaid tulusid ja kulusid ning korteriühistu liikmete kohustusi sihtkulutuste ja koormatiste kandmisel. Lihtsamalt öeldes tähendab see seda kui palju ja mida on korteriomanikud kohustatud ühiste kulude kandmiseks tasuma.

Sama seaduse § 151 sätestab majandamiskulude mõiste, mille kohaselt on majandamiskulud korteriühistu vajalikud kulud eluruumide ja nende pindala osatähtsusele vastava elamu ja elamu ümbruse osa hoolduseks ja remondiks ning tasu korteriühistu poolt elamu majandamiseks osutatud ja ostetud teenuste eest, sealhulgas energiaauditi ja energiamärgise tellimise eest, arvestatuna eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta, kui korteriühistu põhikirjas ei sätestata teisiti.

Korteriühistu võtab vastu otsuseid s.h ka majandustegevuse aastakava kinnitab korteriühistu üldkoosolekul.

Korteriühistu üldkoosoleku kokkukutsumise korda ja hääletamise korda reguleerib mittetulundusühingute seadus (MTÜS).

MTÜS § 22 kohaselt loetakse otsus vastu võetuks kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud ühistu liikmetest kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

Seega olukorras kus elamu elektrisüsteem vajab vahetamist aga mõni korteriomanik ei ole sellega nõus, siis lahenduseks on korteriühistu üldkoosolekul majandamiskava vastuvõtmine, mis sisaldab ka elektrisüsteemi vahetamise kulusid. Kui selle majandamiskava vastuvõtmise poolt on üle poole koosolekul osalenud korteriühistu liikmetest, siis on see otsus vastu võetud ning vähemusse jäänud renoveerimisele vastuseisjad peavad alluma enamuse tahtele.

 

Alan Biin

Vandeadvokaat