Kas telefoninumber kuulub isikuandmete alla?

29.01.2014 „Pealtnägijas” kajastamist leidnud seksikuulutuse skandaal puudutas kaudselt ilmselt meid kõiki, sest sarnase identiteedivarguse ohvriks võib langeda meist igaüks. Saates avaldatu, muu hulgas keskkriminaalpolitsei IT-kuritegude lahendamise valdkonna juhi sõnavõtu kohaselt…

MUPO isetegevusest

Eilses Pealtnägijas oli lugu sellest kuidas Tallinna Munitsipaalpolitseiamet (edaspidi „MUPO“) kimbutab loomemejandusettevõtteid nõudes nendelt registreeringut kaubandustegevuse registris ning selle puudumise korral ähvardab trahviga kuni 32 000 eurot. Pealtnägija loost võis tavavaatajale…

Juurdepääs kodule üle võõra maa

Viimasel poolaastal on avalikkuse tähelepanu pälvinud juhtumid kus pankrotivara hulgast on keegi ostnud tee või tänava ning nüüd teeb tee omanik tee kasutajatele takistusi tee kasutamiseks. Tuntuim taolistest juhtumitest on…

Vanavanemate kohustus maksta elatist

Perekonnaseaduse § 96 sätestab, et ülalpidamist on kohustatud andma täisealised esimese ja teise astme ülenejad ja alanejad sugulased ehk lapsele vanemad ja vanavanemad. Perekonnaseaduse § 105 lg 1 sätestab ülalpidamiskohustuslaste…

Kuidas likvideerida pärandiks saadud osaühing?

Eestis tegutseb märkimisväärne hulk n.ö „ühemehefirmasid“ kus omanikuks ja juhatuse liikmeks on üks inimene ning firma käekäik sõltub tervenisti selle inimese teadmistest, oskustest, suhetest ning tehtavast tööst. Enamasti on sellised…

Kes vastutab katuselt langenud lume ja jää eest?

Alanud talve ja maha sadanud lume puhul on paslik meelde tuletada majaomaniku kohustused katuse puhastamisel lumest ja jääst. Kes on vastutav kui maja katuselt langeb lumi või jää maja ette…

Korteriomandi jagamine reaalosadeks

Tihti ostavad mitteabielulises kooselus elavad isikud ühise eluaseme (näiteks korteri) kaasomandisse. Juhul kui poolte suhted halvenevad ja ühine kooselu ei jätku ning ühises korteris elamine ei ole võimalik, siis seisavad…

Kes maksab maakleritasu?

„Kes maksab maakleritasu?” ei ole küsimus, mida üürnik või ostuhuviline maaklerilt just igapäevaselt küsiks. Me oleme ju kõik harjunud lugema kuulutusi, kus üüri- või müügikuulutuse juurde on lisatud, et maakleritasu…

Kuidas soetada vara mitteabielulises kooselus?

Praktikas pöördutakse tihtilugu minu poole küsimusega: „Elasime mehe/naisega 15 aastat koos ning ostsime korteri aga nüüd on kooselu lõppenud ja ma tahan enda osa sellest korterist kätte saada.“ Kui ma…

Lapsega välismaale elama – kelle nõusolek on vajalik?

Käesoleval ajal on üpris aktuaalne see, et inimesed siirduvad Eestist välismaale tööle või püsivalt elama. Kas last kasvatav vanem võib võtta kaasa lapse ning minna välismaale ajutiselt tööle või lahkuda…