Korteri laiendamine pööningu või keldri arvelt.

Minu praktikas on korduvalt ette tulnud juhuseid kus kortermajas on üks korteriomanik temale kuuluvat korterit laiendanud kas pööningu, keldri või koridori arvelt, ehitades sinna tema ainukasutusse jääva toa või muu…

Kes hüvitab tormi tekitatud kahju?

Möödunud nädalal üle Eesti liikunud sügistorm tõstatas taas küsimuse kes vastutab tormi tõttu langenud puude ja hoonest eemaldunud tükkide poolt teis(t)ele isiku(te)le tekitatud kahju eest?   Tormi puhul on üsna…

Töötasu mittemaksmine puudutud päevade eest

Kindlasti on paljud tööandjad kokku puutunud töötajatega, kes tööle asumisel on küll täis indu ja töötahet, kuid pärast jätavad oma töö tegemata või ei ilmu üldse tööle. Seekordne artikkel keskendub…

Kuidas vabaneda sissekirjutusest korteris?

Rahvastikuregistri seadus kohustab isikut registreerima oma elukoht aga ei näe ette karistust selle registreerimata jätmise eest. Rahvastikuregistris registreeritakse isiku elukoht üldjuhul aadressi täpsusega (maja number või kortermaja puhul maja ja…

Kinkeleping või testament – kumba eelistada?

Minu käest on korduvalt küsitud küsimust stiilis: „Mu vanaema/ema, tädi jne tahab oma korteri mulle anda, kuidas me seda teeme?“   Kõigepealt tuleb välja selgitada mis on sellise omandist loobumise…

Kaasomandi lõpetamise viisid

Asjal võib olla üks või mitu omanikku. Kui asi kuulub  kahele või enamale isikule nimetatakse seda omandivormi ühiseks omandiks. Ühine omand jaguneb omakorda kaheks ehk kaasomandiks ja ühisomandiks. Ühisomand on…

Lapse hooldusõigus ja selle üleandmine

Minule esitati küsimus mida ette võtta olukorras kus lapse isa ei ole lapse sünniakti isana kantud, lapse ja tema emaga koos ei ela, elatist ei maksa aga nüüd ähvardab minna…

Abikaasade varasuhted

Abikaasade varasuhted on teema, mis alati tekitab küsimusi kuidas ikkagi varaline pool jaotub ja millest lähtutakse? Eriti teravalt kerkivad need küsimused päevakorda abielulahutuse puhul. Siinkohal soovime rõhutada seda, et abielulistele…

Osakapitali sissemaks, miks see vajalik on?

Äriseadustiku § 1401 võimaldab asutada osaühingu ilma kapitali sissemakset tegemata. Sellest on tekkinud paljudel isikutel valearusaam justkui oleks osaühingu puhul osakapitali nõue kaotatud. Tegemist on valearusaamaga, sest endiselt peab osaühingu…

Lepingueelsed läbirääkimised kinnisvaratehingutes.

Minu poole pöördus klient sooviga kontrollida kinnisvara ostutehingu korrektsust. Asja analüüsimiseks esitas ta mulle kinnisvaraportaalis avaldatud kuulutuse ning notari koostatud müügilepingu projekti. Kinnisvaraportaalis avaldatud kuulutuse kohaselt oli müügilepingu esemeks Tallinna…