Elatise suurendamine ja vähendamine

Perekonnaseaduse kohaselt on vanem kohustatud oma alaealist last ülal pidama kuni tema 18 aastaseks saamiseni või põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetamiseni kuid mitte kauem kui lapse 21 aastaseks saamiseni.  …

Tööandja õigused ja kohustused õppepuhkuse andmisel

Uue õppeaasta algusega on taaskord esile kerkinud probleemid seoses õppepuhkusega. Üha enam tekitab tööandjatele peavalu vastavate regulatsioonide üldisus ja ebatäpsus. Mida siis täpsemalt kujutab endast „õppepuhkus” ja mida see endaga…

Kas advokaati on vaja tehingu juurde mida tõestab notar?

Tihtilugu on kliendid minu käest küsinud kas nad peaksid mulle näitama lepingu mida nad notari juures sõlmima hakkavad projekti või mitte, sest notar on ju ka jurist ning peaks kaitsma…

Kas likvideerida äriühing ise või lasta see registril kustutada?

Ettevõtjad on tihti olukorras kus neil on olemas mõni äriühing (üldjuhul osaühing) mille tegevus on lõppenud või pole seda üldse alustatud ning tegemist on tühjalt seisva „kehaga“. Sellises olukorras peab…

Mida teha kui võlad on suuremad kui pärandvara väärtus?

Pärandvara koosneb nii pärandaja õigustest kui ka kohustustest. Kui pärandvarast ei piisa kõigi nõuete rahuldamiseks, siis vastutab pärija pärandaja kohustuste eest piiramatult s.h lisaks saadavale pärandvarale ka oma muu varaga.…

Milline on riigihankes kaebuse esitamise tähtaeg?

Nõustasime klienti (hankijat) riigihanke läbiviimisel tõusetunud vaidluses kohtumenetluses. Üks pakkujatest soovis vaidlustada hankedokumendid kuivõrd need ei loonud väidetavalt võrdseid võimalusi kõikidele pakkujatele. Kohtuvaidluses tekkis küsimus kas vaidlustus hankedokumentidele oli esitatud…

Mida teha korteriühistu võlgnikega?

Tavapäraselt väljastab kortermajas, milles on moodustatud korteriühistu, ühistu igal kuul korteriomandi omanikele arve eelmisel kuul tarbitud kaupade ja teenuste eest nagu hoone kütmine, vee- ja kanalisatsioonivarustus, gaasivarustus, prügivedu, ühiskasutatavate pindade…