Kas advokaati on vaja tehingu juurde mida tõestab notar?

Tihtilugu on kliendid minu käest küsinud kas nad peaksid mulle näitama lepingu mida nad notari juures sõlmima hakkavad projekti või mitte, sest notar on ju ka jurist ning peaks kaitsma nende õigusi.

 

Vastus sellele küsimusele on, et sõltuvalt tehingu iseloomust on täiendav konsulteerimine advokaadiga sõlmitava tehingu üle väga mõistlik tegevus.

 

Võtame näiteks sellise tehingu nagu maja (kinnisasja) ostmine, mille peab vastavalt seadusele notar tõestama. Kuigi riik on delegeerinud notaritele õigussuhte turvalisuse tagamise ja vaidluste ennetamise funktsiooni, siis kas notarile tehingu lähteandmete edastaja teadmatuse või pahatahtlikkuse tõttu tuleb ette, et notari poolt tõestatud tehing ei kajasta kõiki poolte vahel suuliselt läbi räägitud kokkuleppeid, sest notar ei osale üldjuhul lepingueelsete läbirääkimiste juures ja ei tea kõiki asjaolusid milles pooled kokku leppinud on.

 

Näiteks ostab inimene poolelioleva maja ning müüja lubab selle lõpuni valmis ehitada, kasutada maja ehitusel mingeid spetsiifilise viimistlusmaterjale või seadmeid jne. Tihti juhtub aga sedasi, et notaris sõlmitakse formaalne kinnisasja müügileping mis sisaldab küll omaniku vahetuseks vajalikke andmeid ja kokkuleppeid aga ei sisalda müüja poolt ostjale suulises vormis antud täiendavaid lubadusi. Notaris on ostja ähmi täis, ei saa keerulistest terminitest aru ning kirjutab kiiruga lepingule alla ning alles hiljem võib selguda, et müüja ei soovi oma eelnevaid lubadusi täita põhjendusel, et: „mis pole paberil, seda pole olemas.“

 

Ülalkirjeldatud olukorda saab väga lihtsalt vältida kui näidata lepinguprojekti enne selle allkirjastamist advokaadile. Advokaat tutvub lepingu sisuga, kontrollib, et see sisaldaks kõiki seaduses nõutud tingimusi ning küsib ostja või müüja käest ka täiendavat infot poolte kokkulepete kohta. Vestluses kliendiga selgub tavaliselt lisaasjaolusid mis on vajalikud kliendi huvide kaitseks lisada notari poolt tõestatavasse lepingusse. Selline tegevus tagab selle, et leping sisaldab kõiki poolte vahel sõlmitud kokkuleppeid ja aitab välistada tulevasi vaidlusi. Vaidluse hilisem lahendamine on vähemalt kümme korda kallim kui advokaadil lepinguprojekti analüüsimine enne selle sõlmimist notari juures.

 

Alan Biin

Vandeadvokaat