Ärisaladus ja selle kaitse

Vandeadvokaat Alan Biin avaldas 2015. a Raamatupidamisuudiste 6. numbris  ärisaladust puudutava artikli, millega saate tutvuda siin: http://rup.ee/uudised/oigus/arisaladus-ja-selle-kaitse

 

Riigikohtu seisukohad korteriomandi müümisel

Sel nädalal tegi Riigikohus tsiviilasjas nr 3-2-1-43-15 tähelepanuväärse otsuse milles täpsustati korteriomandi müüja kohustusi ning ostja õigusi korteriomandi võõrandamisel. Konkreetsel juhul avaldas müüja kuulutuses info, et: „majas on toimiv korteriühistu“ ning,…

Что делать, если организатор парковки эвакуировал автомобиль и отказывается его вернуть?

Уже многие годы таллиннские организаторы парковки эвакуируют с частных парковок автомобили, парковка которых не была оплачена. Многие считают, что это справедливо, тогда как другие не считают деятельность организаторов парковки законной…

Mida teha olukorras, kus parkimise korraldaja on sõiduki teisaldanud?

Tallinna parkimiskorraldajad on juba aastaid teisaldanud eraparklatest sõidukeid, mille parkimise eest ei ole tasutud. Paljude arvates on see õiglane, kuid sama palju leidub ka neid, kes parkimiskorraldajate tegevust õigeks ei…

Kes vastutab eelmise korteriomaniku võlgade eest?

Korteriomanik on kohustatud maksma korteriühistule korteriomandi majandamiskulusid ja muid makseid. Juhul kui korteriomanik seda kohustust nõuetekohaselt ei täida pöörduvad ühistud korteriomaniku vastu võlanõudega kohtusse. Mis saab aga siis kui võlgnikust…

Parkimistrahvist eraparklas ja sõiduki teisaldamisest

Eelnevas parkimistrahve puudutavas artiklis tõin välja, et parkla omanikul on parkimistasu maksma kohustatud isikut äärmiselt keeruline kindlaks teha ja sellest lähtuvalt on ka leppetrahvi välja nõudmine kohustatud isikult raskendatud. Praktikas…

Korteri võõrandamise nõude esitamine

Praktikas ning rmp.ee foorumis (http://www.rmp.ee/foorum/korteriuhistu-ja-mtu/36946) on tõusetunud küsimus kuidas toimub korteriomanikule nõude esitamine, et ta temale kuuluva korteriomandi võõrandaks.   Korteriomandiseaduse (edaspidi „KOS“) § 14 lg 1 sätestab, et juhul…

Kas korteriühistu võib teha väljamakseid liikmetele?

Tulenevalt korteriühistuseaduse § 2 lõikest 1 on korteriühistu korteriomandiseaduses sätestatud korteriomanike loodud mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete…

Süütuse presumptsioon ja hetkeemotsioon

Tänase Postimehe veebiväljaandes avaldab Riigikohtu kunagine esimees ja tänane Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees hr. Rait Maruste seisukohta, et seaduses peab olema võimalus erakorralistel juhtudel ka ilma süüdimõistva kohtuotsuseta riigi eripensioni maksmine…

Parkimistrahvi tasumisest eraparklas 2

10.11.2014 kirjutasin artikli parkimistrahvi tasumisest eraparklas. Kuna teema ise on tunduvalt laiem, kui ühe artikliga suudaks kokku võtta, siis otsustasin sellele ka järje kirjutada. Käesoleval korral annan põgusa ülevaate eraparkla…