Ärisaladus ja selle kaitse

Vandeadvokaat Alan Biin avaldas 2015. a Raamatupidamisuudiste 6. numbris  ärisaladust puudutava artikli, millega saate tutvuda siin: http://rup.ee/uudised/oigus/arisaladus-ja-selle-kaitse

 

Riigikohtu seisukohad korteriomandi müümisel

Sel nädalal tegi Riigikohus tsiviilasjas nr 3-2-1-43-15 tähelepanuväärse otsuse milles täpsustati korteriomandi müüja kohustusi ning ostja õigusi korteriomandi võõrandamisel. Konkreetsel juhul avaldas müüja kuulutuses info, et: „majas on toimiv korteriühistu“ ning, et: „korteris on elektrijuhtmestik vahetatud.“ Tüüpilised müügikuulutustes avaldataud laused, mida iga kuulutuste lugeja võib pea igas teises kuulutuses näha. Kahjuks selgus ostjale peale korteri ostmist, […]

Что делать, если организатор парковки эвакуировал автомобиль и отказывается его вернуть?

Уже многие годы таллиннские организаторы парковки эвакуируют с частных парковок автомобили, парковка которых не была оплачена. Многие считают, что это справедливо, тогда как другие не считают деятельность организаторов парковки законной и обращаются к адвокатам за получением правовой помощи в оспаривании действий организаторов парковки. В данной статье я дам свою оценку вопросу, законна ли эвакуация автомобиля […]

Mida teha olukorras, kus parkimise korraldaja on sõiduki teisaldanud?

Tallinna parkimiskorraldajad on juba aastaid teisaldanud eraparklatest sõidukeid, mille parkimise eest ei ole tasutud. Paljude arvates on see õiglane, kuid sama palju leidub ka neid, kes parkimiskorraldajate tegevust õigeks ei pea. Käesolevas artiklis annangi omapoolse hinnangu küsimusele, kas sõiduki teisaldamine eraparklast on õigustatud ning kas sõidukit tohib üldsegi parkimise eest tasumata jätmisel teisaldada. Sõiduki parkimisel […]

Kes vastutab eelmise korteriomaniku võlgade eest?

Korteriomanik on kohustatud maksma korteriühistule korteriomandi majandamiskulusid ja muid makseid. Juhul kui korteriomanik seda kohustust nõuetekohaselt ei täida pöörduvad ühistud korteriomaniku vastu võlanõudega kohtusse. Mis saab aga siis kui võlgnikust korteriomanik korteri võõrandab või võlgniku korteri müüb kohtutäitur täitemenetluse korras? Korteriühistuseaduse § 7 lõike 3 kohaselt korteriomandi võõrandamisel või pärimisel on korteriomandi omandaja kohustatud korteriühistule […]

Parkimistrahvist eraparklas ja sõiduki teisaldamisest

Eelnevas parkimistrahve puudutavas artiklis tõin välja, et parkla omanikul on parkimistasu maksma kohustatud isikut äärmiselt keeruline kindlaks teha ja sellest lähtuvalt on ka leppetrahvi välja nõudmine kohustatud isikult raskendatud. Praktikas on paljud eraparklad lahendanud antud probleemi sellega, et on võlgnevusega sõiduki lihtsalt parklast teisaldanud ja keeldunud sõidukit tagastamast enne, kui sõiduki omanik on parkmistrahvid (sageli […]

Korteri võõrandamise nõude esitamine

Praktikas ning rmp.ee foorumis (http://www.rmp.ee/foorum/korteriuhistu-ja-mtu/36946) on tõusetunud küsimus kuidas toimub korteriomanikule nõude esitamine, et ta temale kuuluva korteriomandi võõrandaks.   Korteriomandiseaduse (edaspidi „KOS“) § 14 lg 1 sätestab, et juhul kui korteriomanik on korduvalt rikkunud teise korteriomaniku suhtes oma kohustusi ja kui korteriomanikud ei pea tema ühisusse kuulumist enam võimalikuks, võivad nad nõuda, et ta […]

Kas korteriühistu võib teha väljamakseid liikmetele?

Tulenevalt korteriühistuseaduse § 2 lõikest 1 on korteriühistu korteriomandiseaduses sätestatud korteriomanike loodud mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. See hõlmab endas näiteks nii ühiskasutuses olevate ruumide kütmise korraldamist, kui ka maja katuse korrashoidu. Lisaks eeltoodule on korteriühistul liikmete nõusoleku korral […]

Süütuse presumptsioon ja hetkeemotsioon

Tänase Postimehe veebiväljaandes avaldab Riigikohtu kunagine esimees ja tänane Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees hr. Rait Maruste seisukohta, et seaduses peab olema võimalus erakorralistel juhtudel ka ilma süüdimõistva kohtuotsuseta riigi eripensioni maksmine lõpetada (vt. http://www.postimees.ee/3028179/maruste-peab-olema-voimalus-puusepalt-eripension-ara-votta). Praktiseerivate advokaatidena ei saa me taolist seisukohta kuidagi õigeks pidada. Eesti Vabariik on õigusriik ning tulenevalt Eesti Vabariigi põhiseaduse § 22 ei […]

Parkimistrahvi tasumisest eraparklas 2

10.11.2014 kirjutasin artikli parkimistrahvi tasumisest eraparklas. Kuna teema ise on tunduvalt laiem, kui ühe artikliga suudaks kokku võtta, siis otsustasin sellele ka järje kirjutada. Käesoleval korral annan põgusa ülevaate eraparkla omanike võimalustest (või võimaluste puudumisest) sõidukiomanikke tuvastada. Nagu juba eelmises artiklis ütlesin, siis juhul, kui sõidukijuht jätab parkimistrahvi tasumata, peab parkla omanik nõude esitamisel tõendama, […]