Osakapitali sissemaks, miks see vajalik on?

Äriseadustiku § 1401 võimaldab asutada osaühingu ilma kapitali sissemakset tegemata. Sellest on tekkinud paljudel isikutel valearusaam justkui oleks osaühingu puhul osakapitali nõue kaotatud. Tegemist on valearusaamaga, sest endiselt peab osaühingu osakapital olema vähemalt 2500 eurot kuid osanikele on antud võimalus tasuda osakapital alles peale osaühingu registreerimist.

Ülalnimetatud võimalus on positiivne, sest võimaldab ettevõtlusega alustada ka olukorras kus ei ole piisavalt kohustuslikku algkapitali aga silmas peab pidama seda, et sissemaksuta osaühinguga tegutsemine toob kaasa mõned piirangud.

Minu arvates olulisemaks piiranguks on asjaolu, et ilma kapitali sissemaksmiseta tegutsev osaühing ei pruugi lepingupartnerite silmis olla usaldusväärne. Kas Teie oleksite valmis võtma rahalise riski kui Teie lepingupartneriks on isik kes pole suutnud sisse maksta 2500 euro suurust kapitali? See asjaolu võib takistuseks saada muidu soodsa tehingu tegemisel.

Seadusest tulenevalt on osanik kuni kapitali täielikult sissemaksmiseni isiklikult vastutav osaühingu kohustuste eest. Kui üldreeglina osanik ei vastuta osaühingu kohustuste eest, siis olukorras kus osakapital ei ole osanike poolt tasutud, vastutab osanik osaühingu kohustuste eest sisse maksmata kapitali ulatuses oma isikliku varaga. Kuivõrd majandustegevuses ei ole kunagi välistatud ajutised makseraskused või hullemal juhul pankrot, siis on mõistlik kapital sisse maksta selle asemel, et vastutada osaühingu kohustuste eest oma muu varaga.

Samuti ei saa osanikud enne osakapitali täielikult sisse maksmist teha osaühingust osanikule väljamakseid v.a töötasu ja muud tasud. Eelkõige piirab see keeld kasumi jaotamist osanikele.

Kuigi seadus seab kapitali sissemakseta asutatud osaühingu tegutsemisele paar peaaegu tähtsusetut piirangut, siis minu arvates olulisemaks piiranguks on osaühingu ja selle osanike maine teiste isikute ja potentsiaalsete lepingupartnerite silmis. Seega on lihtsam ja mõistlikum võimaluse korral kapital sisse maksta nii kiiresti kui võimalik.

Alan Biin

Vandeadvokaat