Tööõigus

Vajadusel koostame töölepingute projekte, analüüsime olemasolevaid lepinguid, teeme ettepanekuid nende parandamiseks, aitame klienti töövaidlustes nii töövaidluskomisjonis kui kohtus ning anname nõu kuidas sõlmida poole huvisid kõige paremini kaitsev leping.