Lepinguõigus

Aitame kliendil koostada vajalikke lepinguid, analüüsida olemasolevaid või tulevikus sõlmitavate lepingute projekte, pidada läbirääkimisi lepingutingimuste üle ning vajadusel esindada klienti lepingutest tulenevates vaidlustes kohtus.

Lepinguõigus hõlmab endas nii müügi-, üüri-, kindlustus-, töövõtu-, laenu-, käendus- ja ehituslepinguid kui ka osanike lepinguid, töölepinguid ning kõiki muid kahe või enama isiku vahel sõlmitavaid kokkuleppeid.