Esindamine kohtus

Esindame kliente nii maa-, ringkonna- kui ka riigikohtus ning halduskohtus. Koostame hagiavaldusi ja kaebusi ning vajadusel esindame kliente kõikides kohtuastmetes. Esindame kliente ka kohtuvälistes vaidluse lahendamise organites nagu töövaidluskomisjon, kindlustuse vahekohus ja arbitraažikohtud.