Kinnisvara -ja ehitusõigus

Nõustame kliente kinnisvaraga seotud küsimustes alates detailplaneeringute koostamisest ja ehituslepingute sõlmimisest lõpetades kaasomandi lõpetamise ja jagamisega seotud küsimustes.

Kinnisvaraalane nõustamine sisaldab ka juurdepääsu saamisega seotud vaidlusi ja küsimusi ning ehituse laiendamise ja kaasomandiga seotud küsimusi.