Äriõigus

Oskame aidata klienti äriõiguses ehk ühinguõiguses esile kerkivates küsimustes. Nõustame äriühingu asutamise ja üldkoosoleku läbiviimisega seotud küsimustes, aitame koostada põhikirju ja nende muudatusi, koostame, muudame ja parandame juhatuse ja nõukogu liikmetega sõlmitavaid lepinguid, osanike ja aktsionäride lepinguid, konfidentsiaalsuslepinguid ja nõustame muudes igapäevases majandustegevuses ette tulevates äriühingutega seotud küsimustes s.h ka äriühingute ühinemise ja jagunemise küsimustes.