Riigilõivud suurenesid alates 01.07.2014

Aastaid vastakaid arvamusi tekitanud ebaühtlane riigilõivupoliitika on suviste soojade ilmadega leidnud oma lõpu. Nimelt on 1. juulist 2014 jõustunud seadusmuudatusega kaotatud madalam riigilõiv dokumentide esitamisel justiitsministeeriumi hallatava e-toimiku portaali kaudu.

Jõustunud muudatused on eelkõige seotud Riigikohtu 10. detsembri 2013. a otsusega, millega tunnistati riigilõivuseaduse § 57 lõiked 1 ja 15 ning lisa 1 (alates 1. juulist 2012 kehtivas redaktsioonis) põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks osas, mis sätestab tsiviilkohtumenetluses avalduse muul viisil esitamisel kohustuse tasuda riigilõivu suuremas määras kui avalduse elektroonilisel esitamisel veebilehe www.e-toimik.ee kaudu.

1. juulil 2012 jõustunud seadusmuudatus, millega üldsegi kehtestati madalamad riigilõivud läbi e-toimiku esitatud dokumentidele, pidi suurendama e-toimiku kasutatavust. Oma eesmärgi on see tänaseks päevaks kindlasti täitnud, kuid vaatamata riigilõivupoliitika ühtlustumisele ja e-toimiku kasutatavuse kasvule ei saa tänaseid muudatusi lugeda täielikult kohtussepöördujale kasulikuks. Nimelt on viimaste muudatustega lihtsalt kaotatud läbi e-toimiku esitatud dokumentidele kehtestatud madalamad riigilõivumäärad. Selle tulemusena peab kohtussepöörduja nüüdsest arvestama kuni ligi kaks korda kõrgemate riigilõivudega.

Otseselt seadusandja riigilõivusid küll ei suurendanud, kuid kaotades ära alternatiivselt soodsamalt dokumentide läbi e-toimiku esitamise, on kadunud ka võimalus tasuda madalamaid riigilõivusid. Näiteks kui varem sai läbi e-toimiku esitatud 1000-eurose nõude eest riigilõivu tasuda 125 eurot, siis pärast seadusmuudatust tuleb samalt nõudelt tasuda riigilõivu 175 eurot.

Kaupo Kask

Advokaat